Quản lý dns, trỏ ip cho tên miền bằng công cụ Zone Editor trong hosting cpanel

DNS, viết tắt của Domain Name System, là giao thức quản lý tên miền trên Internet. Có nhiều bản ghi DNS như A, TXT và CNAME, cần thiết để làm cho tên miền của bạn hoạt động được trên internet. Bạn có thể sửa đổi các bản ghi này trực tiếp trong cPanel.

Nếu bạn mua tên miềnhosting cùng một công ty, thì thường bạn sẽ không cần chỉnh sửa gì thêm do tên miền sẽ được trỏ sẵn về hosting. Tuy nhiên, bạn vẫn cần tạo, chỉnh sửa lại bản ghi trong 1 số trường hợp.

Nếu bạn mua tên miền và hosting ở 2 công ty khác nhau, thì đầu tiên bạn cần trỏ cập nhật nameserver của tên miền thành nameserver của hosting (khi mua hosting sẽ có thông tin nameserver của hosting). Sau khi cập nhật nameserver cho tên miền, bạn đã bắt đầu sử dụng được chức năng DNS theo hướng dẫn sau.

Bước 1: Mở ứng dụng Zone Editor

Quản lý dns, trỏ ip cho tên miền bằng công cụ Zone Editor trong hosting cpanel

Để chỉnh sửa bản ghi DNS, bạn sẽ cần sử dụng một ứng dụng có tên là Zone Editor . Tìm mở nó.

Bước 2: Chọn loại bản ghi (Record Type)

Quản lý dns, trỏ ip cho tên miền bằng công cụ Zone Editor trong hosting cpanel

Bây giờ bạn sẽ thấy miền của mình và các bản ghi đã có. Sau đây là 1 chức năng của 1 số bản ghi phổ biến:

A Record: Bản ghi A ánh xạ tên miền của bạn (website.com) với địa chỉ IP hosting mà bạn mua, mặc định sẽ trỏ sẵn về chính ip của hosting bạn đang chỉnh sửa.

CNAME Record: Bản ghi CNAME được sử dụng để ánh xạ một tên miền này sang một tên miền khác. Thông thường, điều này được thực hiện để làm cho www.website.com chuyển hướng đến trang web.com (không có www) hoặc ngược lại. Bản ghi CNAME không thể được trỏ đến một địa chỉ IP.

MX Record: Bản ghi MX, môt trình trao đổi thư, chỉ định máy chủ thư sẽ chấp nhận các email được gửi đến một miền cụ thể. Nói một cách dễ hiểu, điều đó có nghĩa là nó đảm bảo rằng bất kỳ email nào được gửi đến @yoursite.com đều được gửi đến @yoursite.com.

Manage: mục này cho phép bạn quản lý tất cả các bản ghi hiện có.

Sau khi bạn thêm bản ghi, có thể mất từ 1 giờ tới 24 giờ để dns được phổ biến thông qua internet.