Hướng dẫn add thêm domain, subdomain trên hosting cpanel

Tạo thêm domain

Addon domain là chức năng cần thiết nếu bạn muốn tạo them tên miền để tạo nhiều website trên cùng 1 hosting của bạn, số lượng website được thêm tùy thuộc với giới hạn gói hosting bạn đã đăng ký.

Bước 1: Tìm ứng dụng Addon Domains

Hướng dẫn add thêm domain, subdomain trên hosting cpanel

Tìm và mở ứng dụng Addon Domains trong cPanel.

Bước 2: Thêm thông tin của bạn

Hướng dẫn add thêm domain, subdomain trên hosting cpanel

Bây giờ, hãy thêm tên miền của bạn và  miền phụ (mặc định được điền tự động, nhưng bạn có thể thay đổi nó nếu muốn).

Bạn cũng có thể tíc chọn Create an FTP account associated with this Addon Domain để tạo thêm tài khoản FTP quản lý trực tiếp file code của miền mới tạo.

Cuối cùng click Add domain để hoàn tất.

Tạo thêm Subdomain (tên miền phụ)

Subdomain là tên miền phụ được tạo từ tên miền chính, Ví dụ: trong URL shop .website.com, phần shop là một miền phụ. Tên miền phụ hữu ích để tạo các phần riêng biệt trên trang web của bạn, vd một cửa hàng shop.website.com, hướng dẫn huongdan.website.com….

Bước 1: Tìm ứng dụng Subdomain

Tạo thêm Subdomain

Để tạo miền phụ trên trang web của bạn, hãy tìm ứng dụng Subdomain.

Bước 2: Thêm thông tin của subdomain.

Thêm thông tin của subdomain

Sau đó, thêm miền phụ bạn muốn có trên trang web của mình. Sau khi thêm nó, bạn sẽ thấy thư mục chính được tạo tự động vào Document Root, Bạn có thể thay đổi đường dẫn.

Để hoàn tất, hãy nhấn Create . Sau đó, bạn sẽ thấy Subdomain của mình được liệt kê bên dưới.