Thêm và xóa tên miền trên hosting plesk

Nếu gói hosting của bạn được thêm nhiều tên miền (nhiều website trên 1 gói hosting), thì bạn có thể dễ dàng thêm tên miền vào hosting hãy đảm bảo tên miền đã được đăng ký. Bạn có thể mua tại Net1s hoặc đăng ký tên miền ở tất cả những nhà cung cấp tên miền khác.

Thêm tên miền mới:

  1. Đi tới Websites & Domains, nhấp vào  Add Domain.

Thêm và xóa tên miền trên hosting plesk

Làm theo hướng dẫn trên màn hình.

Thêm và xóa tên miền trên hosting plesk

  1. Bấm OK.

Tên miền mới sẽ được hiển thị trong danh sách các tên miền.

Thêm và xóa tên miền trên hosting plesk

  1. Bây giờ bạn có thể bắt đầu tạo trang web của mình bằng Trình tạo wordpress tự động hoặc tải source web của bạn lên tên mới tạo.

Xóa tên miền

Khi xóa một miền khỏi hosting, tất cả dữ liệu liên quan đến tên miền đó sẽ bị xóa khỏi hosting.

Lưu ý: Không thể xóa tên miền chính của hosting – nghĩa là tên miền đầu tiên (default domain) được tạo cho tài khoản hosting của bạn, tuy nhiên, nó có thể được đổi tên.

Để xóa miền:

  1. Truy cập Websites & Domains và tìm tên miền hoặc tên miền phụ bạn muốn xóa.

  1. Nhấp vào Delete Website
  2. Xác nhận loại bỏ và nhấp vào YES.

Lưu ý: Nếu bạn đã đăng ký mua những tên miền này, bạn vẫn có thể sử dụng chúng cho các trang web của mình trong tương lai.

Chúc các bạn cài đặt thành công, nếu có bất cứ thắc mắc gì có thể để lại bình luận bên dưới để được tư vấn.