Hướng dẫn sao lưu (backup) và khôi phục (Restore) website đơn giản trên hosting cpanel

Để bảo vệ và chủ động khôi phục lại website khi gặp các sự cố, hoặc chỉnh sửa sai 1 lỗi nào đó. Bạn sẽ cần backup website về website để có thể an tâm với các sự cố của website.

Thông thường website bạn chỉ cần backup 2 phần chính đó là file code và database, để thực hiện các bạn làm như sau.

Sao lưu (backup)

Mở ứng dụng Backup

Hướng dẫn sao lưu (backup) và khôi phục (Restore) website đơn giản trên hosting cpanel

Tại đây để backup website bạn click và 2 mục Home Directorydatabase.

Khôi phục (Restore) website

Sau khi tải xong thì bạn đã có bản backup đầy đủ và hãy lưu vào 1 nơi an toàn trên máy tính của bạn.

Khôi phục (Restore)

Cùng giao diện backup bạn sẽ thấy mục Restore a Home Directory Backup, Restore a MySQL Database Backup. Bạn chỉ cần upload 2 file đã backup ở trên vào đúng mục, website của bạn sẽ được khôi phục như tại thời điểm mà nó được backup.