Hosting Plesk

Cách kết nối hosting bằng FTP, SFTP với FileZilla client

FileZilla được sử dụng để làm gì? Giao thức truyền tệp (FTP, SFTP) là một [...]

Hướng dẫn upload website lên hosting plesk với file manager

Upload website lên hosting plesk với file manager Để tải upload website lên hosting plesk [...]

Thêm tên miền phụ (subdomains) trên hosting plesk

Nếu gói hosting của bạn bao gồm các tên miền phụ (subdomain), thì bạn có [...]

Thêm và xóa tên miền trên hosting plesk

Nếu gói hosting của bạn được thêm nhiều tên miền (nhiều website trên 1 gói [...]

Hosting Plesk là gì? Hướng dẫn đăng nhập và sử dụng các chức năng cơ bản của hosting plesk

Hosting được sử dụng công cụ control panel plesk (1 trong những control quản lý [...]

Zalo: 0877.977.000