Thêm tên miền phụ (subdomains) trên hosting plesk

Nếu gói hosting của bạn bao gồm các tên miền phụ (subdomain), thì bạn có thể sử dụng chúng để:

  • Tổ chức hợp lý cấu trúc trang web của bạn.
  • Lưu trữ các trang web bổ sung hoặc các phần của trang web trên cùng một hosting mà không cần phải trả phí mua tên miền bổ sung.

Ví dụ về việc sử dụng tên miền phụ:

Bạn có một trang web domain.com dành riêng cho việc quảng bá và bán sản phẩm của bạn. Để xuất bản thông tin liên quan đến dịch vụ khách hàng và theo dõi đơn hàng trực tuyến, bạn có thể tổ chức tên miền phụ dành riêng để để khách hàng của bạn có thể truy cập trực tiếp thông tin này bằng cách truy cập địa chỉ “donhang.domain.com”.

Bạn có thể sử dụng cùng một bộ công cụ và dịch vụ để làm việc với các miền phụ. Ví dụ: chứng chỉ SSL, Trình tạo wordpress

Để thêm subdomain các bạn làm như sau:

  1. Truy cập Websites & Domains.

Thêm tên miền phụ (subdomains) trên hosting plesk

  1. Nhấp vào Add Subdomain.

Thêm tên miền phụ (subdomain) trên hosting plesk

  1. Trong mục Subdomain name, hãy nhập phần địa chỉ sẽ được thêm vào tên miền chính của bạn.
  2. Bấm OK. Tên miền phụ mới sẽ được hiển thị trong danh sách các tên miền.

Giờ đây, bạn có thể tải nội dung web của mình lên miền phụ.

Tên miền phụ ký tự đại diện (Wildcard Subdomains)

Nếu bạn nhập biểu tượng dấu hoa thị (*) làm tên miền phụ, hosting sẽ tạo 1 miền gọi là wildcard subdomain. Khi khách truy cập vào bất cứ 1 subdomain nào chưa được đăng ký, họ sẽ được chuyển hướng đến wildcard subdomain này. Bạn có thể tạo wildcard subdomain trên bất kỳ cấp tên miền nào. Ví dụ: *.donhang.domain.com.