Database là gì? Cách tạo database name và user cho database trên hosting cpanel

Database là gì? Hiểu đơn giản database name chính là nơi lưu lại các thông tin động, ví dụ khi khách hàng điền 1 form nào đó trên website, thông tin đó sẽ được tự động lưu vào database theo nhưng quy tắc cố định. Và để truy cập vào database để xem dữ liệu đó thì bạn cần có 1 tài khoản để truy cập và database, thì tài khoản đó sẽ có user, password của database. Khi tạo website wordpress sẽ được yêu cầu 3 thông tin để hoàn thành cài đặt.

Tạo database name.

– Tìm mục MySQL Databases và click chọn.

Database là gì? Cách tạo database name và user cho database trên hosting cpanel

– Tại mục Create New Database điền tên cho database và click nút Create Database.

Create New Database

Bạn sẽ thấy database được tạo trong danh sách các database.

Tạo User, password cho Database.

– Kéo xuống mục Add New User điền thông tin Username, password cho database và click Create User.

tạo User, password cho Database

Cấp quyền cho user truy cập database.

Bạn cần cấp full quyền cho user để có thể truy cập được database

– Tại mục Add User To Database Click Add tic chọn ALL PRIVILEGES -> Make Change.

Cấp quyền cho user truy cập database

Cấp quyền cho user truy cập database

Và giờ bạn đã có đầy đủ các thông tin database để cấu hình khi website yêu cầu.