Lưu trữ thẻ: kết nối hosting bằng FTP

Cách kết nối hosting bằng FTP, SFTP với FileZilla client

FileZilla được sử dụng để làm gì? Giao thức truyền tệp (FTP, SFTP) là một [...]