Quy định sử dụng hosting

1. Nghiêm cấm sử dụng dịch vụ để phục vụ các mục đích

  • Lưu trữ, phát tán hay đưa ra những thông tin hoặc tài liệu vi phạm luật pháp nước CHXHCN Việt Nam và luật Quốc Tế.
  • Lưu trữ, phát tán các nội dung đồi trụy, bêu xấu, ảnh hưởng uy tín và danh dự người khác.
  • Lưu trữ các website lừa đảo, các hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản từ người khác.
  • Lưu trữ và phát tán các đoạn mã độc script độc hại gây tổn hại đến tài nguyên server: shoutbox, download (rapid leech ), spam mail, không lợi dụng phát tán virus, trojan, backdoor, web shell, local attack… gây ảnh hưởng đến cộng đồng.
  • Không dùng để vận hành các webgame hoặc các web cung cấp game, ngoại trừ website tin tức về game.
  • Lưu trữ, chạy các phần mềm, script đào tiền ảo (coin).
  • Lưu trữ, chạy các phần mềm, script kết nối đến Facebook phục vụ mục đích như tăng like ảo.
  • Upload – download dữ liệu, phim, nhạc, chứa dữ liệu backup. Website phục vụ CDN.

2. Quyền hạn của Net1s

Để đảm bảo hệ thống được hoạt động ổn định, các tài nguyên máy chủ được sử dụng đúng với mục đích đã đề ra, Net1s có quyền tạm ngưng dịch vụ nếu phát hiện tài khoản hosting của bạn vi phạm quy định sử dụng dịch vụ.

Mọi vi pham sẽ bị xóa mà không cần báo trước.