Quy định sử dụng hosting miễn phí

1. Thời gian gia hạn và sử dụng:

  • Gói hosting miễn phí được sử dụng vĩnh viễn, nhằm đảm bảo các gói hosting miễn phí vẫn đang được khách hàng sử dụng, sau mỗi 30 ngày hệ thống sẽ gửi mail để khách hàng xác nhận và sử dụng tiếp.
  • Mỗi người được sử dụng 1 dịch vụ hosting miễn phí, không đăng ký nhiều tài khoản để đăng ký nhiều gói miễn phí, nếu vi phạm hệ thông sẽ tự động xóa.

2. Nghiêm cấm sử dụng dịch vụ để phục vụ các mục đích

  • Lưu trữ, phát tán hay đưa ra những thông tin hoặc tài liệu vi phạm luật pháp nước CHXHCN Việt Nam và luật Quốc Tế.
  • Lưu trữ, phát tán các nội dung đồi trụy, bêu xấu, ảnh hưởng uy tín và danh dự người khác.
  • Lưu trữ các website lừa đảo, các hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản từ người khác.
  • Lưu trữ và phát tán các đoạn mã độc script độc hại gây tổn hại đến tài nguyên server: shoutbox, download (rapid leech ), spam mail, không lợi dụng phát tán virus, trojan, backdoor, web shell, local attack… gây ảnh hưởng đến cộng đồng.
  • Không dùng để vận hành các webgame hoặc các web cung cấp game, ngoại trừ website tin tức về game.
  • Lưu trữ, chạy các phần mềm, script đào tiền ảo (coin).
  • Lưu trữ, chạy các phần mềm, script kết nối đến Facebook phục vụ mục đích như tăng like ảo.
  • Upload – download dữ liệu, phim, nhạc, chứa dữ liệu backup. Website phục vụ CDN.

3. Quyền hạn của Net1s

Để đảm bảo hệ thống được hoạt động ổn định, các tài nguyên máy chủ được sử dụng đúng với mục đích đã đề ra, Net1s có quyền tạm ngưng dịch vụ nếu phát hiện tài khoản hosting của bạn vi phạm quy định sử dụng dịch vụ.

Net1s không chịu trách nhiệm với các dữ liệu được lưu trên máy chủ hosting miễn phí. Vì vậy quý khách cần sao lưu dữ liệu của mình trước các mốc thời điểm này khi không còn nhu cầu sử dụng dịch vụ.

Chúng tôi có thể cập nhật hoặc thay đổi các quy định này mà không cần thông báo trước.

Mọi vi pham sẽ bị xóa mà không cần báo trước.