Anchor Text là gì? Cách sử dụng tốt nhất cho SEO?

Anchor Text là gì? Anchor Text (Văn bản Neo, Văn bản đích) là văn bản hiển thị, có thể nhấp được nếu nó chứa một Backlink. Trong các trình duyệt, nó thường là màu xanh hoặc gạch chân, chẳng hạn như liên kết này Trang chủ Net1s.

Định dạng tối ưu

Anchor Text thân thiện với SEO là ngắn gọn và có liên quan đến trang mục tiêu (tức là trang mà trang liên kết đến).

Anchor Text là gì? Cách sử dụng tốt nhất cho SEO?

Anchor Text là gì?

Anchor Text là các ký tự hiển thị và các từ mà khi kết nối liên kết đến tài liệu hoặc vị trí khác trên web.

Nó thường xuất hiện dưới dạng văn bản được gạch chân màu xanh, nhưng bạn có thể thay đổi màu sắc và kiểu liên kết của trang web bằng HTML hoặc CSS nếu bạn muốn.

Anchor Text có thể cung cấp cả công cụ tìm kiếm và người dùng thông tin theo ngữ cảnh có liên quan về nội dung của đích đến của liên kết.

Các công cụ tìm kiếm sử dụng Anchor Text bên ngoài (văn bản các trang khác sử dụng để liên kết đến trang web của bạn) để phản ánh cách người khác xem trang của bạn.

Mặc dù các chủ trang web thường không thể kiểm soát liên kết các trang web khác với trang web của họ như thế nào, “bạn có thể đảm bảo rằng Anchor Text mà bạn sử dụng trong trang web của riêng bạn rất hữu ích, mang tính mô tả và có liên quan.” (Nguồn: Google)

Nếu có nhiều trang web liên kết một trang cụ thể có liên quan đến một tập hợp các cụm từ nào đó, thì trang đó có thể xếp hạng tốt ngay cả khi các cụm từ không xuất hiện trong nội dung.

Xem thêm: Anchor Text Trong SEO Năm 2018 – Tối Ưu Hóa Văn Bản Neo

Các loại Anchor Text trong SEO

1. Kết hợp chuẩn xác

Anchor Text là “kết hợp chính xác” nếu nó bao gồm từ khoá phản ánh trang đang được liên kết. Ví dụ: ‘External Links‘ liên kết đến một trang về nội dung External Links.

2. Đối sánh một phần

Anchor Text bao gồm một biến thể của từ khoá trên trang được liên kết đến. Ví dụ: Mở rộng từ khóa External Links là ‘Chiến lược External Links hiệu quả’ liên kết đến một trang về External Links như ở trên.

3. Tên thương hiệu

Một thương hiệu được sử dụng làm Anchor Text. Ví dụ: ‘SEO Document’ liên kết với một bài báo trên website SEO Document.

4. Liên kết trần

Một URL được sử dụng như là một ‘anchor text’ Ví dụ: dichvuseohot.com là một anchor liên kết trần.

5. Từ chung chung

Một từ hoặc cụm từ chung chung được sử dụng làm text. Ví dụ như “Nhấp vào đây”, :tại đây” là một Anchor chung chung.

6. Hình ảnh

Bất cứ khi nào hình ảnh được liên kết, Google sẽ sử dụng văn bản chứa trong thuộc tính alt của hình ảnh dưới dạng Anchor Text.

 

Cách sử dụng Anchor Text cho SEO

Một Anchor Text thân thiện với SEO là:

  • Ngắn gọn
  • Liên quan đến trang được liên kết đến
  • Mật độ từ khóa thấp (không quá nặng từ khóa)
  • Không từ khóa chung chung

Lưu ý rằng bạn thường không có quyền kiểm soát Anchor Text mà các trang web khác sử dụng để liên kết lại với nội dung của riêng bạn. Vì vậy, hầu hết các phương pháp hay nhất này sẽ điều chỉnh cách sử dụng Anchor Text trong trang web của riêng bạn.

1. Anchor Text ngắn gọn

Mặc dù không có giới hạn độ dài cụ thể cho Anchor Text, nhưng nên giữ Textlink của bạn gọn gàng nhất có thể. Các điều khoản mà bạn chọn để đưa vào Anchor Text của bạn nên có hai yếu tố chính để xem xét:

  • Cách ngắn gọn, chính xác nhất để mô tả trang được liên kết đến là gì?
  • Từ hoặc cụm từ nào sẽ khuyến khích người dùng nhấp vào liên kết?

2. Mức độ phù hợp của trang đích

Công cụ tìm kiếm Google đã thông minh hơn, họ đã bắt đầu xác định nhiều chỉ số để xác định thứ hạng 1 từ khóa.

Một số liệu nổi bật trong số các phần còn lại là liên quan đến liên kết hoặc chủ đề của trang A liên quan đến trang B như thế nào với liên kết đến trang kia. Liên kết có liên quan có thể cải thiện khả năng xếp hạng trang A và trang B cho các câu hỏi liên quan đến chủ đề của họ.

Liên kết phù hợp là một hiện tượng tự nhiên xảy ra khi mọi người liên kết ra các nội dung khác trên web. Nó được xác định bởi:

  • Chủ đề của trang nguồn
  • Nội dung của Anchor Text trên trang nguồn đó

Các liên kết trỏ đến nội dung có liên quan đến chủ đề của trang được liên kết có khả năng gửi các tín hiệu phù hợp mạnh hơn so với các liên kết trỏ đến nhưng nội dung không liên quan.

Các công cụ tìm kiếm chú ý đến các biến thể của các văn bản khác nhau được sử dụng để liên kết lại với bài báo ban đầu và sử dụng chúng làm các chỉ số bổ sung về bài viết đó và những truy vấn tìm kiếm nào có thể có liên quan.

Điều này, kết hợp với xử lý ngôn ngữ tự nhiên và các yếu tố khác như hệ thống phân cấp nguồn và thông tin liên kết, tạo nên sự có mặt của các chỉ số liên quan đến liên kết trực tuyến.

Để đảm bảo các liên kết của bạn gửi các tín hiệu liên quan chặt chẽ, sử dụng Anchor Text của bạn mô tả chính xác trang mục tiêu.

3. Mật độ từ khoá của Anchor text

Với bản cập nhật thuật toán Penguin, Google bắt đầu xem xét chặt chẽ hơn các từ khoá trong Anchor Text. Nếu quá nhiều liên kết gửi đến của trang web chứa cùng một văn bản chính xác, đây có thể là một dấu hiệu cho thấy các liên kết không được tự nhiên.

Nói chung, vẫn có một cách tốt nhất để có được và sử dụng Anchor Text từ khoá và chủ đề cụ thể khi có thể. Tuy nhiên, SEO có thể nhận được kết quả tốt hơn bằng cách chèn liên kết cho một loạt các cụm từ Anchor Text tự nhiên chỉ sử dụng một từ khóa.

Một lưu ý quan trọng: Đừng lạm dụng chỉ một và một Anchor text với các liên kết nội bộ. Liên kết nội bộ chắc chắn là một cách để thực hiện tốt các nhiệm vụ điều hướng nội dung trong trang , nhưng hãy cẩn thận với Anchor text mà bạn sử dụng để liên kết các trang với nhau.

Nếu quá nhiều liên kết đến một trang đều sử dụng cùng một Anchor text, ngay cả khi chúng nằm trên trang của riêng bạn, Google có thể nhận thấy hành vi này là spam.