Hướng dẫn cài SMTP của gmail để nhận thông báo qua mail khi có khách liên hệ hoặc đặt hàng

Các website wordpress đều chức năng gửi mail khi có người liên hệ, khi có đơn hàng mới, nhưng để chức này hoạt động chúng ta cần cấu hình smtp của Google (SMTP Gmail) để gởi mail tự động.

Cấu hình máy chủ SMTP Gmail thực hiện qua 3 bước sau:

Bước 1: Tạo mật khẩu ứng dụng cho tài khoản Gmail

Đầu tiên, bạn đăng nhập vào gmail và vào mục “quản lý tài khoản google của bạn

Hướng dẫn cài SMTP của gmail

Bật chức năng xác minh 2 bước trong mục bảo mật. sau đó chọn mục “Mật khẩu ứng dụng” ngay dưới mục xác minh 2 bước.

thông báo qua mail khi có khách liên hệ hoặc đặt hàng

Click vào ô chọn ứng dụng -> Khác (tên tùy chỉnh)

thông báo qua mail khi có khách liên hệ hoặc đặt hàng

Đặt 1 tên bất kỳ, ví dụ: Smtp. -> Tạo

Sau khi tạo, mật khẩu ứng dụng sẽ được hiển thị, bạn chỉ cần lưu lại mật khẩu này để sử dụng cấu hình SMTP trên website.

Bước 2: Cấu hình trên website

Đăng nhập quản trị website -> Cài đặt Plugins smtp, tại đây chúng tôi cài plugin Easy WP SMTP

Hướng dẫn cài SMTP của gmail để nhận thông báo qua mail khi có khách liên hệ hoặc đặt hàng

Sau khi cài đặt và kích hoạt  Easy WP SMTP, bạn vào cài đặt -> Easy WP SMTP

Hướng dẫn cài SMTP của gmail

Tại tab Cài đặt SMTP, bạn điền các thông số sau:

 

  • Địa chỉ email gửi: Nhập Gmail của bạn đăng nhập ở bước 1.
  • Tên email gửi: tên này sẽ là tên của mail gửi, vd: Net1s.com.
  • Máy chủ SMTP: của gmail điền: smtp.gmail.com
  • Loại mã hóa: chọn SSL/TLS.
  • Cổng SMTP: 465
  • Chứng thực SMTP:
  • SMTP Username: Địa chỉ tài khoản Gmail đã lấy mật khẩu ứng dụng ở trên, ví dụ: [email protected].
  • Mật khẩu SMTP: Mật khẩu ứng dụng Gmail bạn đã tạo ở trên.

Sau khi cấu hình xong click vào “Lưu thay đổi” để lưu cài đặt.

Bước 3: Test thử đã cấu hình đúng chưa:

Vào tab kiểm tra gửi Email và điền 1 mail nhận, tiêu đề, tin nhắn bất kỳ và Click Gửi email kiểm tra thử.

Nếu thấy thông báo Test email was successfully sent. No errors occurred during the process. Là đã cài đặt thành công. Và bây giờ khi có người đặt hàng hoặc điền form liên hệ bạn sẽ nhận được mail thông báo.

Chúc các bạn cài đặt thành công.