Hosting SSD miễn phí – DirectAdmin – Tốc độ cao – Kích hoạt tự động.

 

DirectAdmin Control Panel

Quản lý mọi thứ từ MySQL databases đến file source code, tất cả có trong bảng điều khiển của DirectAdmin

Software

Mọi thứ cần thiết để tối ưu một trang web được tốt nhất.

 • CloudLinux Operating System
 • PHP Version Control (Includes 7.2, 7.3, 7.4, 8.0)
 • Softaculous Auto-Installer (400+ Apps)
 • Perl
 • Node.js
 • Full mod_rewrite Support
 • Website Builder
 • Cron Jobs

Email Management

Một bộ công cụ quản lý dễ dàng trong tầm tay bạn.

 • POP3 & IMAP
 • Email Accounts, Forwarders
 • Email Catch-all
 • Webmail (Roundcube)
 • CrossBox Mail Suite
 • Mailing Lists
 • Email Forwarding
 • Catch-all Email Accounts
 • Auto-responders
 • MailChannels SMTP

Security

Bảo vệ trang web của bạn khỏi các cuộc tấn công.

 • Free SSL Certificate (Lets Encrypt)
 • Dedicated Firewalls
 • DDoS Protection
 • Weekly Security Scans
 • Weekly Virus Scans
 • Apache mod_security
 • Hotlink Protection
 • Password Protect Directories